CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chủ tịch HĐQT

Capt: Trần Văn Liên

Mobile:   0963101071

Email:

 

Giám đốc

Ông: Trần Công Lý

Mobile: 0902212986

Email:

 

Phó giám đốc (QMR) – Phụ trách phát triển thị trường, đào tạo thuyền viên

Capt: Trần Văn Thưởng

Mobile: +84-966169535

Email:

 

Phó giám đốc - phụ trách thuyền viên

Capt: Bùi Hoài Văn

Mobile: +84-936985446

Email:

 

 

Trưởng phòng thuyền viên

Capt. Hoàng Ánh Ngọc

Mobile: +84-902027722

Email:

 

Trưởng phòng đào tạo

C/E Vu Trong Ha

Mobile: +84-972886588

Email:

 

Trưởng phòng tổ chức

Ms: Nguyễn Thị Năm

Mobile: +84-902087289

Email:

 

Trưởng phòng kế toán

Ms: Cao Thị Tuyết Nhung

Mobile: +84-987281838

Email:

 

 

 

 

>> Xuất khẩu lao động Nhật

Ngày đăng: 6/14/2019 | Lượt xem 1058

Chi tiết

>> Cảng biển tỷ đô vã mồ hôi vì đói hàng

Ngày đăng: 6/14/2019 | Lượt xem 323

Chi tiết

>> Phòng ngừa tai nạn.

Ngày đăng: 6/14/2019 | Lượt xem 712

Chi tiết

>> ĐƠN HÀNG MỚI

Ngày đăng: 5/29/2017 | Lượt xem 433

Chi tiết

>> Xuất khẩu lao động Sec

Ngày đăng: 2/21/2017 | Lượt xem 1197

Chi tiết

>> Những lưu ý của Capt khi Vetting

Ngày đăng: 2/20/2017 | Lượt xem 892

Chi tiết

>> Xuất khẩu lao động Đài Loan

Ngày đăng: 11/14/2016 | Lượt xem 394

Chi tiết

>> Dịch vụ thử tàu

Ngày đăng: 7/28/2016 | Lượt xem 329

Chi tiết

Tìm kiếm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Tin tức mới nhất

Liên kết