CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chủ tịch HĐQT

Ông: Trần Văn Liên


 

Giám đốc

Ông: Trần Công Lý

 

Phó giám đốc (QMR) – Phụ trách phát triển thị trường, đào tạo thuyền viên

Ông: Trần Văn Thưởng


 

Phó giám đốc - phụ trách thuyền viên

Ông: Bùi Hoài Văn


 

 

Trưởng phòng thuyền viên

Ông. Hoàng Ánh Ngọc


 

Trưởng phòng đào tạo

 Ông: Vu Trong Ha


 

Trưởng phòng tổ chức

Bà: Nguyễn Thị Năm


 

Trưởng phòng kế toán

Bà: Cao Thị Tuyết Nhung

 

 Quản lý và điều hành chung

Mobile: 0975527998

Email: tapdoanbienbac@gmail.com

 

>> Xuất khẩu lao động Sec

Ngày đăng: 7/22/2019 | Lượt xem 1789

Chi tiết

>> Xuất khẩu lao động Nhật

Ngày đăng: 6/14/2019 | Lượt xem 1508

Chi tiết

>> Cảng biển tỷ đô vã mồ hôi vì đói hàng

Ngày đăng: 6/14/2019 | Lượt xem 722

Chi tiết

>> Phòng ngừa tai nạn.

Ngày đăng: 6/14/2019 | Lượt xem 1103

Chi tiết

>> ĐƠN HÀNG MỚI

Ngày đăng: 5/29/2017 | Lượt xem 644

Chi tiết

>> Những lưu ý của Capt khi Vetting

Ngày đăng: 2/20/2017 | Lượt xem 1512

Chi tiết

>> Xuất khẩu lao động Đài Loan

Ngày đăng: 11/14/2016 | Lượt xem 605

Chi tiết

>> Dịch vụ thử tàu

Ngày đăng: 7/28/2016 | Lượt xem 532

Chi tiết

Tìm kiếm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Tin tức mới nhất

Liên kết